علی اصغر گایینی

مدرس دانشگاه، کارشناس و مشاور رسمی مالیاتی

رزومه علی اصغر گائینی

سوابق تحصیلی
لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران
فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش پژوه دکتری حسابداری دانشگاه آزادتهران مرکزی

 

 

 

سوابق تدریس
در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی: حسابداری و مقررات مالی و مالیاتی
در موسسه داوری دیبا و سایر شرکت ها: مقررات مالیاتی و مالی

 

 

 

سوابق تجربی و عضویت درانجمن های حرفه ای:

مشاور رسمی مالیاتی – عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 

• شرکت پتروشیمی اروند (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)

مدیرمالی –  عضو هیأت مدیره –  رئیس و عضو کمیسیون معاملات

• شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵- مدیرمالی و عضو کمیسیون معاملات

• شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴)

 مدیرمالی – عضو هیات مدیره – رئیس و عضو کمیسیون معاملات

• شرکت پتروشیمی اراک

1370 تا 1380 کارشناس مالی

• شرکت سایپا

1368 تا 1369 کارآموز حسابداری

7526 389 912 98+

info@aliasghargaeini.com